ภาพกิจกรรม
ค่ายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561
ค่ายยุวกาชาด  ปีการศึกษา 2561   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 22 -24  ธันวาคม   2561
ณ ค่ายบุรฉัตร   จังหวัดราชบุรี


ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร -เพจหลัก
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,09:26   อ่าน 247 ครั้ง