ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยซีหนาน(Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีนและทีมงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2562  ทางคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยซีหนาน(Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีนและทีมงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ มาติดตามและประเมินผลหลักสูตรภาวะผู้นำทางการศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมจากนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่งในรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18 - 31 มกราคม 2562 
.
และในการนี้ ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุย นำเสนอโครงการ แผนพัฒนาและหลักสูตรโรงเรียนร่วมกัน
.
อีกทั้งทางโรงเรียนมีโอกาสได้รับนักศึกษาปริญญาโทจากประเทศจีน จำนวน 2 ท่าน ที่จะมาแลกเปลี่ยนกระบวนการสอนภาษาจีนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาครอีกด้วย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,10:27   อ่าน 238 ครั้ง