ภาพกิจกรรม
ต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางโจว
ในวันนี้(17/12/2562) ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป้าหมายในการต่อยอดการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป . โดยในการนี้ ท่านว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้วผู้อำนวยการและคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 และท่านดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมการพูดคุยในครั้งนี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ และคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,21:31   อ่าน 286 ครั้ง