ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลครูดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องใน "วันครู สมุทรสาคร"
โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,12:23   อ่าน 344 ครั้ง