ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-เลื่อนกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และ ค่าย "เนกขัมมนารี" ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม

-ยกเลิกการจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6
-ยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3และ ม.6   และกรณีซ่อมให้นักเรียนติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนทางสื่อเทคโนโลยี

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 327 ครั้ง