ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารคหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 2,830,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน (ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 468,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารห้องเรียนกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 2,050,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพัก ๔ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพัก ๓ (หอนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพัก ๒ (หอนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 16,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพัก ๑ (อาคารห้องเรียนกีฬา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงครัว - โรงซักรีด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 471,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมอเนกประสงค์ - โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 900,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 9,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารม่วง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 5,707,400 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบัณฑูรสีหรักษ์ (อาคาร ๔)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 4,973,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโสตไพศาลสาครกิจ (อาคาร ๓)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 500,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเกตุมดีวรคุณวิทยา (อาคาร ๒)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 10,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารภาวนาวรคุณ (อาคาร ๑)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 1,357,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามหญ้าเทียม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 1,530,391 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1,200,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเปตอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามแบดมินตัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนอารีย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..