ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 รอบเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
กฎระเบียบการแต่งกาย 2021
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
ประกาศ กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ม.4 ห้องเรียนปกติ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564 คลิกอ่านรายละเอียด
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนกีฬา (รอบที่ 2)
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทกีฬาฟุตบอล (รอบ ๒) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
ข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
เลื่อนสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
การขยายเวลารับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน โครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒)
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 2564
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
การยืนยันสิทธิ์ประเภทโควตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64