ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาฯ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร (อ่าน 163) 17 ส.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างตำแหน่งครูฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล (10/08/61) (อ่าน 84) 10 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (7 ต.ค. 2561) (อ่าน 92) 07 ส.ค. 61
การแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 (อ่าน 123) 30 มิ.ย. 61
ประกาศรับนักโภชนากร (อ่าน 334) 30 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1007) 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษ 2561 (อ่าน 12) 02 มี.ค. 61
เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 610) 26 ก.พ. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รายละเอียดที่ดาวน์โหลดเอกสา (อ่าน 21) 08 ก.พ. 61
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 771) 24 ม.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมิทธิ์ ศรีประภา และ นางสาวพจนา เฉิน ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์ โอลิม (อ่าน 435) 13 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561...รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร (อ่าน 1253) 06 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬา...ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร (อ่าน 1039) 25 พ.ย. 60
ประชุมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ วันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (อ่าน 354) 09 พ.ย. 60
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 303) 09 พ.ย. 60