เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน

เพลงศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 
ด้วยพระบารมีศรีนครินทร์ปิ่นสยาม
ก่อเกิดนามสถานศึกษาครบวงจร
เป็นแหล่งทรัพย์ทางปัญญาเกริกเกียรติขจร
เมืองประมงสมุทรสาครหนึ่งในอนุสรณ์แม่ฟ้าไทย
ปณิธาน ธ ทรงหมายมุ่งแปรเปลี่ยนศาสตร์และศิลป์
มุ่งถวิลสร้างเสริมเทคโนให้ก้าวไกล
เทิดคำขวัญคุณธรรมเปี่ยมจิตใจ
วิชาการเรืองรุ่งมุ่งไปด้วยสืบสานงานแผ่นดิน
* น้ำเงินแดงคือศรีศักดิ์รักศักดิ์ศรี
ต่างเรียนดีและพากเพียรสมดังจินต์
เชิดชูรักกตัญญูมิรู้สิ้น
ศรีนครินทร์ถิ่นสถานบ้านคนดี (ซ้ำ*)


 
เพลงมาร์ชประจำกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่ง

เพลงมาร์ชของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
 
 
* สมเด็จศรีนครินทร์แผ่นดินไทย
เราเทิดไว้บนเหนือหัวทั่วสยาม
พระบารมีพระศักดิ์ศรีอันงดงาม
ทั่วฟ้าเรืองอร่ามสยามพระชนนี
 
สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นศึกษา
แหล่งวิชาให้ความรู้คู่ศักดิ์ศรี
ขยัน ซื่อสัตย์ เร่งพัฒนาเทคโนโลยี
รักสามัคคี การกีฬา ก้าวหน้าไกล
 
จะยึดมั่นฟันฝ่าอุปสรรค
จะยึดหลักสมเด็จย่าที่ให้ไว้
สร้างคุณงามทำความดีเกียรติเกรียงไกร
ด้วยจิตใจรักชาติอย่างมั่นคง
 
สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นเรืองรอง
ชื่อลือก้องสมพระเกียรติสมประสงค์
น้ำเงิน แดงแรงกล้าสง่าธง
เทิดธำรงสมเด็จย่าทั่วหล้าเอย (* ซ้ำ 2 ครั้ง)คำร้อง : ปรีชา ราชวัฒน์
ทำนอง : รัชพร ชาวเมืองน้อย