ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
งาน "ศรีนครินทร์วิชาการ 2562"
"ศรีนครินทร์วิชาการ2562"   กิจกรรม open house เปิดบ้านวิชาการ ดูงานศรีนครินทร์  พบกับ
พิธีเปิด โดยท่านปรีดี  ภูสีน้ำ  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
นิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นิทรรศการห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
นิทรรศการโครงงานฐานวิจัย (RBL)  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ตลาดนัดวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล
นิทรรศการเสริมความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ
คลินิกพิเศษโครงการห้องเรียนกีฬา โดยอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย
การแสดงของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
การแข่งขันตอบปัญหานักเรียน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาคร