สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน


อักษรย่อประจําโรงเรียน

สว.สค.

 
สีประจําโรงเรียน

น้ำเงิน - แดง
สีน้ำเงิน : สถาบันพระมหากษัตริย์
สีแดง : สีประจําวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่แดง
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน

พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล