สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน


อักษรย่อประจําโรงเรียน

สว.สค.

 
สีประจําโรงเรียน

แดง - น้ำเงิน
 
สีแดง : สีประจําวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สีน้ำเงิน : สถาบันพระมหากษัตริย์

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่แดง
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน

พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล