ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โครงการเช่าคอ (อ่าน 8) 17 ก.พ. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 475) 07 ก.พ. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 732) 07 ก.พ. 62
แจ้งประกาศหยุดเรียน เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง(PM2.5) (อ่าน 42) 30 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นม.๑และ ม.๔ ปี ๒๕๖๒ (อ่าน 1258) 24 ม.ค. 62
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 224) 17 ม.ค. 62
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 160) 17 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้น ม. ๔ ในระบบโควตาโรงเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๒ (อ่าน 331) 11 ธ.ค. 61