ป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศตารางสอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และห้องเรียน SMTE ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
รายการลูกทุ่งไอดอล ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 65 ช่อง 7 HD เวลา 18.00 น.
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 65
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและสิ่่งที่ต้องนำมาสอบ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ตารางการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
รับสมัครออนไลน์ ม.4 ห้องเรียน SMTE
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
ระบบยืนยันสิทธิ์ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในระบบโควต้าโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 หลักฐานในการสมัครเรียน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 แผนการเรียน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 64
ตารางเรียน-ตารางสอน และรายชื่อนักเรียน กลุ่ม A ,กลุ่ม B ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ตารางเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
รายงานสรุปจำนวนนักเรียนที่ต้องการรับวัคซีน Pfizer
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
ประกาศ ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564" ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 20 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 64