ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:55  อ่าน 530 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:54  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีกระบวนการจัดการเีรียนรู้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:40  อ่าน 497 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:40  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:38  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:34  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:34  อ่าน 490 ครั้ง
รายละเอียด..