ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:55  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:54  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีกระบวนการจัดการเีรียนรู้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:40  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:40  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:38  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:34  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2561,10:34  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,21:55  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,21:51  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,21:48  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..