ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,22:35  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,22:33  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,22:31  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..